Управлінський консалтинг

управлінський консалтингФахівці інвестиційно-консалтингової групи забезпечують консультування по загальному управлінню клієнтів, а саме допомогу у вирішенні питань, пов’язаних з самим існуванням об’єкта консультування та перспективами його розвитку. Консультанти займаються такими питаннями, як оцінка стану організації в цілому і характеристикою зовнішнього середовища для неї , визначення цілей і системи цінностей організації, розробка стратегії розвитку, прогнозування, організація філій та нових фірм, зміна форми власності або складу власників, придбання майна, акцій або паїв, вдосконалення організаційних структур.

Серед іншого ми пропонуємо нестандартні рішення задач клієнтів у сфері їхнього бізнесу.